- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Zmiana trybu pracy BJK

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczącym zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, uprzejmie informujemy, że pracownicy Biura ds. Jakości Kształcenia, będą pracowali wg trybu opisanego w załączonych linkach poniżej.


Organizacja pracy [1] w Biurze ds. Jakości Kształcenia od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. (lub do odwołania).

Organizacja pracy [2] w Biurze ds. Jakości Kształcenia od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (lub do odwołania).


Zarządzenie nr 105 [3] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-COV-2.

Obwieszczenie nr 15 [4] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Zarządzenie nr 86 [5] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Zarządzenie nr 81 [6] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Zarządzenie nr 69 [7] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19.

Zarządzenie nr 60 [8] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zarządzenie nr 57 [9] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

 

Jednocześnie przypominamy adresy korespondencyjne biura:

bjk@adm.uw.edu.pl – ogólny adres biura
bjk_rd@adm.uw.edu.pl – adres do przesyłania uchwał podjętych przez Rady Dydaktyczne

Adresy pracowników biura:

awroczynska@uw.edu.pl – kierownik biura
Miroslawa.Szewczuk-Patrzykont@adm.uw.edu.pl
michal.goszczynski@gmail.com
andrzej.dorociuk@adm.uw.edu.pl