- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Zmiana trybu pracy BJK

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Biuro ds. Jakości Kształcenia przekształca się w Biuro Innowacji Dydaktycznych.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt z bid@uw.edu.pl [1], dodając do wiadomości adres: bjk@adm.uw.edu.pl [2]


Od dnia  1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. (lub do odwołania) kierownik Biura Innowacji Dydaktycznych ustala następujący tryb funkcjonowania zespołu ds. jakości kształcenia:

[3]

Podczas dyżurów, pracownicy dostępni są pod numerami telefonów:

–  22 55 24072 – Agata Wroczyńska
–  22 55 24073 – Andrzej Dorociuk
–  22 55 24073 – Michał Goszczyński
–  22 55 24071 – Mirosława Szewczuk-Patrzykont

Kontakt podczas wykonywania pracy w trybie zdalnym: bid@uw.edu.pl [2], dodając do wiadomości adres: bjk@adm.uw.edu.pl [2]

– Agata Wroczyńska – awroczynska@uw.edu.pl [4]
Andrzej Dorociuk – andrzej.dorociuk@adm.uw.edu.pl [5]
Michał Goszczyński – m.goszczynski@uw.edu.pl [6]
– Mirosława Szewczuk-Patrzykont – miroslawa.szewczuk-patrzykont@adm.uw.edu.pl [7]

bjk_rd@adm.uw.edu.pl [8] – adres do przesyłania uchwał podjętych przez Rady Dydaktyczne


Decyzja nr 1 [9] Kierownika Biura ds. Jakości Kształcenia dot. wymogów  higieniczno-sanitarnych.


ZARZĄDZENIE NR 47 [10] REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

OBWIESZCZENIE NR 28 [11] REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Zarządzenie nr 217 [12] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Obwieszczenie nr 15 [13] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 86 [14] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 81 [15] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 69 [16] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19.
Zarządzenie nr 60 [17] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 57 [18] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.