Zmiana trybu pracy BJK

Print This Page Print This Page

Szanowni Państwo,

Na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczącego funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii, uprzejmie informujemy, że pracownicy Biura ds. Jakości Kształcenia, będą pracowali wg trybu opisanego w tabeli poniżej.


Organizacja pracy w Biurze ds. Jakości Kształcenia od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r. (lub do odwołania).

Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 2 kwietnia 2021 r. (lub do odwołania) kierownik jednostki ustala następujący tryb funkcjonowania jednostki:

Pracownicy dostępni są pod numerami telefonów:

 1. Podczas dyżurów:
                      a.  22 55 24 072 – mgr Agata Wroczyńska – kierownik BJK UW
                      b.  22 55 24 073 – pozostali pracownicy pełniący dyżur
 2. Podczas wykonywania pracy w trybie zdalnym:
                     a. Agata Wroczyńska, kierownik BJK UW – 608355478
                     b. Andrzej Dorociuk – 501000700
                     c. Michał Goszczyński – 605694750
                     d. Mirosława Szewczuk-Patrzykont – 790332813

Decyzja nr 1 Kierownika Biura ds. Jakości Kształcenia dot. wymogów  higieniczno-sanitarnych.


OBWIESZCZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Obwieszczenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19.
Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

 

Jednocześnie przypominamy adresy korespondencyjne biura:

bjk@adm.uw.edu.pl – ogólny adres biura
bjk_rd@adm.uw.edu.pl – adres do przesyłania uchwał podjętych przez Rady Dydaktyczne

Adresy pracowników biura:

awroczynska@uw.edu.pl – kierownik biura
miroslawa.szewczuk-patrzykont@adm.uw.edu.pl
m.goszczynski@uw.edu.pl
andrzej.dorociuk@adm.uw.edu.pl