Zmiana trybu pracy BJK

Print This Page Print This Page

Szanowni Państwo,

Na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczącego funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii, uprzejmie informujemy, że pracownicy Biura ds. Jakości Kształcenia, będą pracowali wg trybu opisanego w tabeli poniżej.


Organizacja pracy w Biurze ds. Jakości Kształcenia od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. (lub do odwołania).

Od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. (lub do odwołania) kierownik jednostki ustala następujący tryb funkcjonowania jednostki:

Pracownicy dostępni są pod numerami telefonów:

 1. Podczas dyżurów:
                      a.  22 55 24 072 – mgr Agata Wroczyńska – kierownik BJK UW
                      b.  22 55 24 073 – pozostali pracownicy pełniący dyżur
 2. Podczas wykonywania pracy w trybie zdalnym:
                     a. Agata Wroczyńska, kierownik BJK UW – 608355478
                     b. Andrzej Dorociuk – 501000700
                     c. Michał Goszczyński – 605694750
                     d. Mirosława Szewczuk-Patrzykont – 790332813

Decyzja nr 1 Kierownika Biura ds. Jakości Kształcenia dot. wymogów  higieniczno-sanitarnych.


OBWIESZCZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Obwieszczenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19.
Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

 

Jednocześnie przypominamy adresy korespondencyjne biura:

bjk@adm.uw.edu.pl – ogólny adres biura
bjk_rd@adm.uw.edu.pl – adres do przesyłania uchwał podjętych przez Rady Dydaktyczne

Adresy pracowników biura:

awroczynska@uw.edu.pl – kierownik biura
miroslawa.szewczuk-patrzykont@adm.uw.edu.pl
m.goszczynski@uw.edu.pl
andrzej.dorociuk@adm.uw.edu.pl