Zmiana trybu pracy BJK

Print This Page Print This Page

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Biuro ds. Jakości Kształcenia przekształca się w Biuro Innowacji Dydaktycznych.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt z bid@uw.edu.pl, dodając do wiadomości adres: bjk@adm.uw.edu.pl


Od dnia  1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. (lub do odwołania) kierownik Biura Innowacji Dydaktycznych ustala następujący tryb funkcjonowania zespołu ds. jakości kształcenia:

Podczas dyżurów, pracownicy dostępni są pod numerami telefonów:

–  22 55 24072 – Agata Wroczyńska
–  22 55 24073 – Andrzej Dorociuk
–  22 55 24073 – Michał Goszczyński
–  22 55 24071 – Mirosława Szewczuk-Patrzykont

Kontakt podczas wykonywania pracy w trybie zdalnym: bid@uw.edu.pl, dodając do wiadomości adres: bjk@adm.uw.edu.pl

– Agata Wroczyńska – awroczynska@uw.edu.pl
Andrzej Dorociuk – andrzej.dorociuk@adm.uw.edu.pl
Michał Goszczyński – m.goszczynski@uw.edu.pl
– Mirosława Szewczuk-Patrzykont – miroslawa.szewczuk-patrzykont@adm.uw.edu.pl

bjk_rd@adm.uw.edu.pl – adres do przesyłania uchwał podjętych przez Rady Dydaktyczne


Decyzja nr 1 Kierownika Biura ds. Jakości Kształcenia dot. wymogów  higieniczno-sanitarnych.


ZARZĄDZENIE NR 47 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

OBWIESZCZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Zarządzenie nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Obwieszczenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19.
Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.