Warsztaty projakościowe

Print This Page Print This Page

WARSZTATY PROJAKOŚCIOWE 2019

KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UW
A WYZWANIA NOWOCZESNOŚCI

Program Warsztatów Projakościowych 2019

PREZENTACJE:

 1. dr Agnieszka Janiak-Jasińska, mgr Agata Wroczyńska – Organizacja i jakość kształcenia oraz doskonalenie kompetencji wykładowców na UW w świetle nowego Regulaminu Studiów i innych regulacji prawnych,
 2. doc. Anna Rosner, dr Agnieszka Janiak-Jasińska – System wsparcia umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich na UW: System wsparcia umiejetności dydaktycznych-A.Janiak-Jasińska.25.04; System wsparcia umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UW. A.Rosner.
 3. dr hab. Katarzyna Śledziewska – Kompetencje przyszłości jako wyzwanie dydaktyczne
 4. mgr Aleksandra Gołdys – Uczenie skondensowane: trudności realizacyjne i korzyści poznawcze w metodach dydaktycznych opartych na szukaniu rozwiązań. Przykład kursu: Service Learning
 5. dr hab. Marek Węcowski – Indywidualna opieka naukowa (tutoring) – jak się to robi w MISH?
 6. mgr Dorota Sidor, dr Dariusz Krawczyk, dr Janusz Cukras,-  Cyfrowe wspieranie dydaktyki na UW  ,  
 7. Zastosowanie platformy e-learningowej na zajęciach laboratoryjnych

 

 


 

WARSZTATY PROJAKOŚCIOWE 2018

Proces dyplomowania – nowe wyzwania

 

Program warsztatów projakościowych WZZJK 2018

Szanowni Państwo,

 W ubiegłym tygodniu po raz drugi w tej kadencji odbyły się Warsztaty Projakościowe WZZJK. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało procesowi dyplomowania. W ciągu dwóch dni warsztatów ( 16 i 17 kwietnia) mieliśmy możliwość poznać różne praktyki stosowane przez jednostki w trakcie procesu dyplomowania. Poniżej zamieszczamy cześć prezentacji które znalazły się w planie spotkania.

 

 1. Wydział Chemii-  Proces dyplomowania na Wydziale Chemii UW
 2. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki-proces dyplomowania MIM
 3. Wydział  Fizyki – Dyplomowanie
 4. Wydział Nauk Ekonomicznych-Procedura dyplomowania
 5. Instytut Filologii Klasycznej- Procedura dyplomowania

WARSZTATY PROJAKOŚCIOWE DLA WYDZIAŁOWYCH ZESPOŁÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017

Wykorzystanie wyników badań ilościowych i jakościowych w projektowaniu procesu kształcenia

 

Zaproszenie na WarsztatyWZZJK-2017

Program warsztatów projakościowych 2017

 Prezentacje z Warsztatów

 1. W. Biologii- Organizacja obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Biologii UW
 2. Zarząd Samorządu Studentów UW- Opinia studentów Uniwersytetu Warszawskiego na temat praktyk zawodowych
 3. W.Matematyki, Informatyki i Mechaniki –Praktyki i projektowanie procesu kształcenia- Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 4. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej-

Praktyki pedagogiczne: opiekuńczo-wychowawczo i dydaktyczne jako integralny element programu kształcenia nauczycieli języków obcych.

 1. Wydział „Artes Liberales”- Praktyki na Wydziale „Artes Liberales”

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2017 WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW BADAŃ DPT. STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW W KONSTRUOWANIU PROCESU KSZTAŁCENIA ORAZ PROJEKTOWANIE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH