Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

Print This Page Print This Page

Oficjalna strona internetowa Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia: www.urk.uw.edu.pl

Protokół I posiedzenia Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w kadencji 2019-2020 w dniu 2 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazało się ZARZĄDZENIE NR 175 REKTORA UW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wskazania osób na członków oraz powołania sekretarza Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia.