UZZJK

UZZJK Print This Page Print This Page

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład Uczelnianego Zespołu

 

-ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020

-Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 października 2016 r w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

ZRZĄDZENIE NR 3 REKTORA UW z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UW z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.

-ZARZĄDZENIE NR 55 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zamiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.

Zarządzenie nr 69  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016.

Harmonogram spotkań Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickicm 2018/2019

  • 05.11.2018 r.

Protokół z posiedzienia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 05.11.2018

  • 03.12.2018 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 03.12.2018 r

  • 14.01.2019 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 14.01.2019

  • 25.02.2019 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 25.02.2019

 

 

 

 

Archiwum posiedzeń