- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Sprawozdania z oceny własnej

Wzory formularzy do sprawozdań z oceny własne jednostki w latach:

2009 [1], 2010 [2], 2011 [3], 2012 [4], 2013 [5], 2014 [6], 2015 [7], 2016 [8], 2017 [9], 2018 [10]

 

 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2009 [11]
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W DZIEDZINIE PROGRAMÓW NAUCZANIA I ICH EFEKTÓW
 • SPRAWOZDANIE  Z OCENY WŁASNEJ 2010 [12]
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZWIĄZANE Z ZASADAMI OCENIANIA STUDENTÓW ORAZ FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU USOS
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2011 [13]
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZWIĄZANE Z ZASADAMI ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KADRY DYDAKTYCZNE.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2012 [14]
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA MISJI I STRATEGII JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UW W POWIĄZANIU Z MISJĄ I STRATEGIĄ UCZELNI.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2013 [15]
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIĄZANIU Z MISJĄ I STRATEGIĄ UNIWERSYTETU I JEGO JEDNOSTEK.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2014 [16]
  DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK W UZNAWANIU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2015 [17]
  MONITOROWANIE, PRZEGLĄD I PODNOSZENIE ZASOBÓW DO NAUKI ORAZ PUBLIKOWANIE INFORMACJI NA TEMAT KSZTAŁCENIA.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2017 [18] WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW BADAŃ DPT. STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW W KONSTRUOWANIU PROCESU KSZTAŁCENIA ORAZ PROJEKTOWANIE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wzory formularzy do sprawozdań z oceny własne jednostki w latach

2009 [1], 2010 [2], 2011 [3], 2012 [4], 2013 [5], 2014 [6], 2015 [7], 2016 [8], 2017 [9], 2018 [10]