Sprawozdania z oceny własnej

Print This Page Print This Page

Wzory formularzy do sprawozdań z oceny własne jednostki w latach:

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2009
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W DZIEDZINIE PROGRAMÓW NAUCZANIA I ICH EFEKTÓW
 • SPRAWOZDANIE  Z OCENY WŁASNEJ 2010
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZWIĄZANE Z ZASADAMI OCENIANIA STUDENTÓW ORAZ FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU USOS
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2011
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZWIĄZANE Z ZASADAMI ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KADRY DYDAKTYCZNE.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2012
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA MISJI I STRATEGII JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UW W POWIĄZANIU Z MISJĄ I STRATEGIĄ UCZELNI.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2013
  DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIĄZANIU Z MISJĄ I STRATEGIĄ UNIWERSYTETU I JEGO JEDNOSTEK.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2014
  DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK W UZNAWANIU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2015
  MONITOROWANIE, PRZEGLĄD I PODNOSZENIE ZASOBÓW DO NAUKI ORAZ PUBLIKOWANIE INFORMACJI NA TEMAT KSZTAŁCENIA.
 • SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2017 WYKORZYSTYWANIE WYNIKÓW BADAŃ DPT. STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW W KONSTRUOWANIU PROCESU KSZTAŁCENIA ORAZ PROJEKTOWANIE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wzory formularzy do sprawozdań z oceny własne jednostki w latach

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018