Sprawozdania jednostek z oceny własnej

Print This Page Print This Page

Sprawozdanie z oceny własnej 2012

DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA MISJI I STRATEGII JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UW W POWIĄZANIU Z MISJĄ I STRATEGIĄ UCZELNI.

 1. Wydział „Artes Liberales”
 2. Wydział Biologii
 3. Wydział Chemii
 4. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  
 5. Wydział Filozofii i Socjologii
 6. Wydział Fizyki
 7. Wydział Geografii
 8. Wydział Geologii
 9. Wydział Historyczny
 10. Wydział Lingwistyki Stosowanej
 11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 12. Wydział Nauk Ekonomicznych
 13. Wydział Neofilologii
 14. Wydział Orientalistyczny
 15. Wydział Pedagogiczny
 16. Wydział Polonistyki
 17. Wydział Prawa i Administracji
 18. Wydział Psychologii
 19. Wydział Zarządzania
 20. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 21. Centrum Europejskie
 22. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
 23. Instytut Ameryk i Europy
 24. Szkoła Języków Obcych

Sprawozdanie z oceny własnej 2013

DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIĄZANIU Z MISJĄ I STRATEGIĄ UNIWERSYTETU I JEGO JEDNOSTEK

 1. Wydział „Artes Liberales”
 2. Wydział Biologii
 3. Wydział Chemii
 4. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 5. Wydział Filozofii i Socjologii
 6. Wydział Fizyki
 7. Wydział Geografii
 8. Wydział Geologii
 9. Wydział Historyczny
 10. Wydział Lingwistyki Stosowanej
 11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 12. Wydział Nauk Ekonomicznych
 13. Wydział Neofilologii
 14. Wydział Orientalistyczny
 15. Wydział Pedagogiczny
 16. Wydział Polonistyki
 17. Wydział Prawa i Administracji
 18. Wydział Psychologii
 19. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 20. Wydział Zarzadzania
 21. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 22. Centrum Europejskie
 23. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
 24. Instytut Ameryk i Europy
 25. Szkoła Języków Obcych

Sprawozdanie z oceny własnej 2014

DOŚWIADCZENIA JEDNOSTEK W UZNAWANIU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ.

 1. Wydział „Artes Liberales”
 2. Wydział Biologii
 3. Wydział Chemii
 4. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 5. Wydział Filozofii i Socjologii
 6. Wydział Fizyki
 7. Wydział Geografii
 8. Wydział Geologii
 9. Wydział Historyczny
 10. Wydział Lingwistyki Stosowanej
 11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 12. Wydział Nauk Ekonomicznych
 13. Wydział Neofilologii
 14. Wydział Orientalistyczny
 15. Wydział Pedagogiczny
 16. Wydział Polonistyki
 17. Wydział Prawa i Administracji
 18. Wydział Psychologii
 19. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 20. Wydział Zarządzania
 21. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 22. Centrum Europejskie
 23. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
 24. Instytut Ameryk i Europy
 25. Szkoła Języków Obcych
 26. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 


 

Sprawozdanie z oceny własnej 2015

MONITOROWANIE, PRZEGLĄD I PODNOSZENIE ZASOBÓW DO NAUKI ORAZ PUBLIKOWANIE INFORMACJI NA TEMAT KSZTAŁCENIA

 1. Wydział „Artes Liberales”
 2. Wydział Biologii
 3. Wydział Chemii
 4. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 5. Wydział Filozofii i Socjologii
 6. Wydział Fizyki
 7. Wydział Geografii
 8. Wydział Geologii
 9. Wydział Historyczny
 10. Wydział Lingwistyki Stosowanej
 11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 12. Wydział Nauk Ekonomicznych
 13. Wydział Neofilologii
 14. Wydział Orientalistyczny
 15. Wydział Pedagogiczny
 16. Wydział Polonistyki
 17. Wydział Prawa i Administracji
 18. Wydział Psychologii
 19. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 20. Wydział Zarządzania
 21. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 22. Centrum Europejskie
 23. Centrum Studiów Samorządu terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
 24. Instytut Ameryk i Europy
 25. Szkoła Języków Obcych

 

Sprawozdanie z oceny własnej 2016

DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIA DO EWALUACJI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA UNIWERSYTETÓW (EUA)

 1. Wydział „Artes Liberales”
 2. Wydział Biologii
 3. Wydział Chemii
 4. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 5. Wydział Filozofii i Socjologii
 6. Wydział Fizyki
 7. Wydział Geografii
 8. Wydział Geologii
 9. Wydział Historyczny
 10. Wydział Lingwistyki Stosowanej
 11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 12. Wydział Nauk Ekonomicznych
 13. Wydział Neofilologii
 14. Wydział Orientalistyczny
 15. Wydział Pedagogiczny
 16. Wydział Polonistyki
 17. Wydział Prawa i Administracji
 18. Wydział Psychologii
 19. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 20. Wydział Zarządzania
 21. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 22. Centrum Europejskie
 23. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
 24. Instytut Ameryk i Europy
 25. Szkoła Języków Obcych