- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Skład Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia 2016-2020

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020. [1]

 

Przewodnicząca:

 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Wydział Historyczny;

Członkowie:

 • dr Grażyna Czetwertyńska – Wydział „Artes Liberales”;
 • dr hab. Anna Jaroszewska – Wydział Neofilologii;
 • dr Piotr Kroll – Wydział Historyczny;
 • dr Jan Kwapisz – Wydział Polonistyki;
 • dr hab. Marta Lackowska – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • dr Iwona Pugacewicz – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • dr Anna Rosner – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Krzysztof Szewior – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • dr hab. Agnieszka Więckowska – Wydział Chemii;
 •  przedstawicielka studentów;
 •  przedstawiciel studentów;
 •  mgr Michał Goszczyński- przedstawiciel doktorantów

Stali goście:

 • dr Izabella Bednarczyk-Bochenek – Dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji;
 • dr Mikołaj Jasiński- Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia