Rekomendacje

Print This Page Print This Page

Raporty do poszczególnych badań dostępne są na stronie Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia: http://pejk.uw.edu.pl/raporty-badawcze/