Procedura Potwierdzania Efektów Uczenia się / Recognition of Prior Learning

Print This Page Print This Page

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że została już uruchomiona strona poświęcona procedurze potwierdzania efektów uczenia się:
Potwierdzanie Efektów Uczenia się / Recognition of Prior Learning


UCHWAŁA NR 580 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną.

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok akademicki 2020/2021.

Rok akademicki 2020/2021                                                                                                                                                                                        Pismo Rektora ds. studentów i jakości kształcenia, do kierowników jednostek prowadzących studia, w sprawie podjęcia prac  dotyczących naboru na UW, na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

Rok akademicki 2020/2021                                                                                                                                                                                       Uchwała nr 453 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną.

Uchwała nr 393 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną.

Uchwała nr 392 Senatu UW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie potwierdzania na Uniwersytecie Warszawskim, efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną.