Oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Print This Page Print This Page

 

Komunikat z dnia 27 kwietnia 2020 r. Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczący prowadzenia postępowań w sprawie ocen programowych.

Prezentacja: EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przez Polską Komisję Akredytacyjną

Uchwała Nr 29/2020 Prezydium PKA z dn. 23 stycznia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku chemia prowadzonym na UW na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 894/2019 Prezydium PKA z dn. 12 grudnia 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na UW na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 864/2019 Prezydium PKA z dn. 28 listopada 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku inwestycje i rachunkowość, prowadzonym na UW, na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 863/2019 Prezydium PKA z dn. 28 listopada 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka i ekonometria, prowadzonym na UW, na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Nr 862/2019 Prezydium PKA z dn. 28 listopada 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia, prowadzonym na UW, na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim