- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Nagroda Dydaktyczna

NAGRODA DYDAKTYCZNA REKTORA UW 2021

Zarządzenie nr 39 [1] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024.

Uchwała [2] Zarządu Samorządu Doktorantów UW 007/Z/ZSDUW/2021 z 15 lutego 2021 roku w sprawie wyboru przedstawiciela doktorantów.


Nagroda dydaktyczna Rektora UW 2020

Uprzejmie informujemy, że tegorocznymi laureatami Nagrody Dydaktycznej Rektora UW zostali:

1) dr Krzysztof Kaleta z Wydziału Prawa i Administracji, w dziedzinie nauk społecznych;
2) ex aequo w dziedzinie nauk humanistycznych:
  – dr Renata Hryciuk z Wydziału Historycznego, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (od 01.09.2020 r. Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce),
  – dr hab. Agnieszka Szarkowska z Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Lingwistyki Stosowanej;
3) dr Janusz Cukras z Wydziału Chemii – w dziedzinie nauk ścisłych i dziedzinie nauk przyrodniczych.

Ponadto wyróżnieni zostali:
1) dr hab. Robert Ślepaczuk z Wydziału Nauk Ekonomicznych – w dziedzinie nauk społecznych;
2) dr hab. Agnieszka Otwinowska–Kasztelanic z Wydziału Neofilologii, Instytutu Anglistyki – w dziedzinie nauk humanistycznych;
3) dr hab. Katarzyna Grabowska z Wydziału Fizyki – w dziedzinie nauk ścisłych i dziedzinie nauk przyrodniczych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!

Nagroda dydaktyczna 2020 [3] – materiał wewnętrzny


Uchwała nr M/16/12/KB/2020 [4] Zarządu Samorządu Studentów UW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela studentów do Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.
Zarządzenie nr 68 [5] Rektora UW z dnia 7 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UW z dnia 23 marca 2017 r., w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW na kadencję 2016-2020.
Zarządzenie nr 63 [6] Rektora UW z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UW z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW na kadencję 2016-2020.
Zarządzenie nr 62 [7] Rektora UW z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.
Uchwała 012/Z/ZSDUW/2020 [8] Zarządu Samorządu Doktorantów UW, z dnia 23 marca 2020 roku, w sprawie wyboru przedstawiciela doktorantów do Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.


Zarządzenie nr 49 [9] Rektora UW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020.
Zarządzenie nr 42 [10] Rektora UW z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 rektora UW z 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencje 2016-2020.
Zarządzenie nr 28 [11] Rektora UW z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020.
Zarządzenie nr 42 [12] Rektora UW z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
Zarządzenie nr 27 [13] Rektora UW  z dnia 18 sierpnia 2015 r  w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.


Nagroda Dydaktyczna Rektora UW 2019

Uprzejmie informujemy, że tegorocznymi laureatami Nagrody Dydaktycznej Rektora UW zostali:

– Prof. dr hab. Paweł Stępień, Wydział „Artes Liberales” (nauki humanistyczne),
– Dr hab. Agata Dziewulska, Centrum Europejskie (nauki społeczne),
– Dr hab. Andrzej Dragan, Wydział Fizyki (nauki ścisłe i przyrodnicze).

Więcej informacji na temat laureatów oraz uroczystości wręczenia nagród znajduje się na stronie: Laureaci nagrody dydaktycznej 2019 [14]


Nagroda Dydaktyczna Rektora UW 2018

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Senatu UW w dniu 21 listopada rozstrzygnięta została już trzecia edycja Nagrody Dydaktycznej Rektora UW. Najlepszymi nauczycielami akademickimi w tym roku zostali:

– dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii,
– dr Agata Komendant-Brodowska,
– dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii.

Więcej informacji na temat laureatów oraz uroczystości wręczenia nagród znajduje się na stronie: Nauczyciele z nagrodą dydaktyczną [15]


15.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rekomendacjami Komisji – powołanej Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego-  laureatami drugiej edycji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW zostali:

1. dr Karolina Krasuska z Instytutu Ameryk i Europy -obszar nauk humanistycznych
2. dr Javier de Lucas Araujo z Wydziału Fizyki – obszar nauk przyrodniczych i obszar nauk ścisłych
3. dr Tomasz Wites z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – obszar nauk społecznych

Więcej informacji na temat laureatów oraz uroczystości wręczenia nagród znajduje się na stronie: Laureaci nagród dydaktycznych rektora [16]  [16]

Wyróżnionym dydaktykom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Nagroda Dydaktyczna Rektora UW 2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rekomendacjami Komisji – powołanej Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego-  laureatami drugiej edycji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW zostali:

Dr Jerzy Konarski (WMIM), dr Karol Olejniczak (EUROREG) oraz Pascale Peeters (Wydział Neofilologii)

Regulamin konkursu: Zarządzenie nr 27 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora UW. [13]
ZARZĄDZENIE NR 42 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO [12]z dnia 16 grudnia 2015 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.