Nagroda Dydaktyczna

Print This Page Print This Page

Nagroda dydaktyczna Rektora UW 2020

Uprzejmie informujemy, że tegorocznymi laureatami Nagrody Dydaktycznej Rektora UW zostali:

1) dr Krzysztof Kaleta z Wydziału Prawa i Administracji, w dziedzinie nauk społecznych;
2) ex aequo w dziedzinie nauk humanistycznych:
  – dr Renata Hryciuk z Wydziału Historycznego, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (od 01.09.2020 r. Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce),
  – dr hab. Agnieszka Szarkowska z Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Lingwistyki Stosowanej;
3) dr Janusz Cukras z Wydziału Chemii – w dziedzinie nauk ścisłych i dziedzinie nauk przyrodniczych.

Ponadto wyróżnieni zostali:
1) dr hab. Robert Ślepaczuk z Wydziału Nauk Ekonomicznych – w dziedzinie nauk społecznych;
2) dr hab. Agnieszka Otwinowska–Kasztelanic z Wydziału Neofilologii, Instytutu Anglistyki – w dziedzinie nauk humanistycznych;
3) dr hab. Katarzyna Grabowska z Wydziału Fizyki – w dziedzinie nauk ścisłych i dziedzinie nauk przyrodniczych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!


Nagroda dydaktyczna 2020 – materiał wewnętrzny


Uchwała nr M/16/12/KB/2020 Zarządu Samorządu Studentów UW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela studentów do Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.

Zarządzenie nr 68 Rektora UW z dnia 7 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UW z dnia 23 marca 2017 r., w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW na kadencję 2016-2020.

Zarządzenie nr 63 Rektora UW z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UW z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW na kadencję 2016-2020.

Zarządzenie nr 62 Rektora UW z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.

Uchwała 012/Z/ZSDUW/2020 Zarządu Samorządu Doktorantów UW, z dnia 23 marca 2020 roku, w sprawie wyboru przedstawiciela doktorantów do Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.


Zarządzenie nr 27 Rektora UW  z dnia 18 sierpnia 2015 r  w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie nr 42 Rektora UW z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Zarządzenie nr 28 Rektora UW z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020

Zarządzenie nr 42 Rektora UW z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 rektora UW z 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencje 2016-2020

Zarządzenie nr 49 Rektora UW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020


Nagroda Dydaktyczna Rektora UW 2019

Uprzejmie informujemy, że tegorocznymi laureatami Nagrody Dydaktycznej Rektora UW zostali:

– Prof. dr hab. Paweł Stępień, Wydział „Artes Liberales” (nauki humanistyczne),

– Dr hab. Agata Dziewulska, Centrum Europejskie (nauki społeczne),

– Dr hab. Andrzej Dragan, Wydział Fizyki (nauki ścisłe i przyrodnicze).

Więcej informacji na temat laureatów oraz uroczystości wręczenia nagród znajduje się na stronie: https://www.uw.edu.pl/laureaci-nagrody-dydaktycznej-2019/


Nagroda Dydaktyczna Rektora UW 2018

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Senatu UW w dniu 21 listopada rozstrzygnięta została już trzecia edycja Nagrody Dydaktycznej Rektora UW. Najlepszymi nauczycielami akademickimi w tym roku zostali:

-dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii,

-dr Agata Komendant-Brodowska,

-dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii.

Więcej informacji na temat laureatów oraz uroczystości wręczenia nagród znajduje się na stronie: https://www.uw.edu.pl/nauczyciele-z-nagroda-dydaktyczna/


15.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rekomendacjami Komisji – powołanej Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego-  laureatami drugiej edycji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW zostali:

1. dr Karolina Krasuska z Instytutu Ameryk i Europy -obszar nauk humanistycznych

2. dr Javier de Lucas Araujo z Wydziału Fizyki – obszar nauk przyrodniczych i obszar nauk ścisłych

3. dr Tomasz Wites z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – obszar nauk społecznych

Link do strony głownej UW: http://www.uw.edu.pl/nagroda-dydaktyczna-rektora-2017/

Wyróżnionym dydaktykom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Nagroda Dydaktyczna Rektora UW 2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rekomendacjami Komisji – powołanej Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego-  laureatami drugiej edycji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW zostali:

Dr Jerzy Konarski (WMIM), dr Karol Olejniczak (EUROREG) oraz Pascale Peeters (Wydział Neofilologii)

Regulamin konkursu: Zarządzenie nr 27 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.

ZARZĄDZENIE NR 42 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

 WNIOSEK: Wniosek -Nagroda Dydaktyczna Rektora UW ( doc)