Kontakt

Print This Page Print This Page

Uwaga: Zmiana trybu pracy BJK


Kierownik  Biura ds. Jakości Kształcenia UW – Agata Wroczyńska

e-mail: awroczynska@uw.edu.pl
tel. (+ 48) 22 55 24072

 

Andrzej Dorociuk

e-mail: andrzej.dorociuk@adm.uw.edu.pl

tel: (+48) 22 55 24073

 

Michał Goszczyński

e-mail: m.goszczynski@uw.edu.pl

tel: (+48) 22 55 24073

 

Mirosława Szewczuk-Patrzykont

e-mail: miroslawa.szewczuk-patrzykont@adm.uw.edu.pl

tel: (+48) 22 55 24071

 


Adres Biura ds. Jakości Kształcenia

ul. Karowa 18 pok. 203 (II p.)

00-324 Warszawa

e-mail: bjk@adm.uw.edu.pl
tel. ( +48) 22 55 24072