Kontakt

Print This Page Print This Page

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Biuro ds. Jakości Kształcenia przekształca się w Biuro Innowacji Dydaktycznych.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt z bid@uw.edu.pl, dodając do wiadomości adres: bjk@adm.uw.edu.pl


Agata Wroczyńska

e-mail: awroczynska@uw.edu.pl
tel. (+ 48) 22 55 24072

 

Andrzej Dorociuk

e-mail: andrzej.dorociuk@adm.uw.edu.pl

tel: (+48) 22 55 24073

 

Michał Goszczyński

e-mail: m.goszczynski@uw.edu.pl

tel: (+48) 22 55 24073

 

Mirosława Szewczuk-Patrzykont

e-mail: miroslawa.szewczuk-patrzykont@adm.uw.edu.pl

tel: (+48) 22 55 24071

 


ul. Karowa 18 pok. 203 (II p.)

00-324 Warszawa

e-mail: bid@uw.edu.pl, dodając do wiadomości adres: bjk@adm.uw.edu.pl
tel. (+48) 22 55 24072