Komunikaty PKA

Print This Page Print This Page

Komunikat z dnia 19 maja 2020 r. Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie wznowienia biegu terminów.

Komunikat z dnia 27 kwietnia 2020 r. Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczący prowadzenia postępowań w sprawie ocen programowych.