- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Kierunki studiów vs. dyscypliny

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się uproszczone wykazy kierunków studiów wraz z przyporządkowaniem do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek:

Studia I stopnia i studia jednolite [1]
Studia II stopnia [2]

Źródła pozyskiwania Informacji o prowadzonych kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim

 1. Uchwała nr 414 [3] Senatu UW z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na UW, z późniejszymi zmianami (M.2019.341.U.482 [4], M.2019.407.U.493 [5], M.2020.38.U.505 [6], M.2020.83.U.519 [7], M.2020.169.U.532 [8], M.2021.12.U.16 [9]), w których m.in. znajdziemy:
 • Ogólne informacje o programie studiów,
 • Efekty uczenia się dla programów studiów,
 • Efekty uczenia się w odniesieniu do przedmiotów.
 1. IRK [10] (Internetowa Rejestracja Kandydatów) pełne źródło informacji. W serwisie udostępnione są m.in:
 • opisy studiów (przygotowane przez jednostki prowadzące studia),
 • zasady rekrutacji na dany rok akademicki.
 1. Informator ECTS [11]. Możliwość szybkiego podglądu m.in.:
 • Opis studiów (źródło IRK),
 • Efekty kształcenia (źródło USOS),
 • Plan zajęć z przedmiotami (źródło USOS).
 1. USOSweb [12]. Zaawansowana wyszukiwarka m.in. wg:
 • Programów studiów
 • Wykazu przedmiotów wraz z opisem i efektami uczenia się.

 

Wykazane źródła wzajemnie się uzupełniają.