Kierunki studiów vs. dyscypliny

Print This Page Print This Page

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się uproszczone wykazy kierunków studiów wraz z przyporządkowaniem do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek:

Studia I stopnia i studia jednolite
Studia II stopnia

Źródła pozyskiwania Informacji o prowadzonych kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim

 1. Uchwała nr 414 Senatu UW z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na UW, z późniejszymi zmianami (M.2019.341.U.482, M.2019.407.U.493, M.2020.38.U.505, M.2020.83.U.519, M.2020.169.U.532, M.2021.12.U.16), w których m.in. znajdziemy:
 • Ogólne informacje o programie studiów,
 • Efekty uczenia się dla programów studiów,
 • Efekty uczenia się w odniesieniu do przedmiotów.
 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) pełne źródło informacji. W serwisie udostępnione są m.in:
 • opisy studiów (przygotowane przez jednostki prowadzące studia),
 • zasady rekrutacji na dany rok akademicki.
 1. Informator ECTS. Możliwość szybkiego podglądu m.in.:
 • Opis studiów (źródło IRK),
 • Efekty kształcenia (źródło USOS),
 • Plan zajęć z przedmiotami (źródło USOS).
 1. USOSweb. Zaawansowana wyszukiwarka m.in. wg:
 • Programów studiów
 • Wykazu przedmiotów wraz z opisem i efektami uczenia się.

 

Wykazane źródła wzajemnie się uzupełniają.