Harmonogramy jednostek

Print This Page Print This Page

Harmonogramy jednostek 2017

Działania doskonalące wykorzystywanie wyników badań dot. studentów i absolwentów UW w konstruowaniu procesu kształcenia oraz projektowanie studenckich praktyk zawodowych

 1. Wydział „Artes Liberales”
 2. Wydział Biologii
 3. Wydział Chemii
 4. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 5. Wydział Filozofii i Socjologii
 6. Wydział Fizyki
 7. Wydział Geografii
 8. Wydział Geologii
 9. Wydział Historyczny
 10. Wydział Lingwistyki Stosowanej
 11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 12. Wydział Nauk Ekonomicznych
 13. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 14. Wydział Neofilologii
 15. Wydział Orientalistyczny
 16. Wydział Pedagogiczny
 17. Wydział Polonistyki
 18. Wydział Prawa i Administracji
 19. Wydział Psychologii
 20. Wydział Zarządzania
 21. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 22. Centrum Europejskie
 23. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
 24. Instytut Ameryk i Europy
 25. Szkoła Języków Obcych

Harmonogramy jednostek 2018

Działania doskonalące proces dyplomowania

 1. Wydział „Artes Liberales”
 2. Wydział Biologii
 3. Wydział Chemii
 4. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 5. Wydział Filozofii i Socjologii
 6. Wydział Fizyki
 7. Wydział Geografii
 8. Wydział Geologii
 9. Wydział Historyczny
 10. Wydział Lingwistyki Stosowanej
 11. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 12. Wydział Nauk Ekonomicznych
 13. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 14. Wydział Neofilologii
 15. Wydział Orientalistyczny
 16. Wydział Pedagogiczny
 17. Wydział Polonistyki
 18. Wydział Prawa i Administracji
 19. Wydział Psychologii
 20. Wydział Zarządzania
 21. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 22. Centrum Europejskie
 23. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
 24. Instytut Ameryk i Europy