Certyfikaty Doskonałości Kształcenia dla pięciu kierunków studiów prowadzonych na UW

Print This Page Print This Page

Szanowni Państwo

3 grudnia 2020 r Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikaty Doskonałości Kształcenia pięciu kierunkom studiów prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim.

Certyfikaty te są przyznawane kierunkom studiów, które otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu (na podstawie Uchwały 824/2020 z 3 grudnia 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia przyznane kierunkom studiów prowadzonym na UW:

w kategorii:  Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu

1.   Astronomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
2.   Chemia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
3.   Ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
4.   Informatyka i ekonometria – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,

w kategorii: Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej

1.   Finanse, inwestycje i rachunkowość – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.