Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia
28 listopada 2019
Zakończenie kadencji Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Stypendium Fulbright Slavic Award (FSA)
26 listopada 2019

Szanowni Państwo.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2020-2021.  FSA umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z trzech amerykańskich uniwersytetów współpracujących z Komisją.

Kto może aplikować?

Konkurs jest skierowany dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych ze stopniem minimum doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach badawczych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej lub badają relacje Polski z Unią Europejską.

Zakres tematyczny i informacja o uniwersytetach goszczących:

Stypendium, trwające 3 lub 4 miesiące, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z trzech poniższych uniwersytetów w USA:

* University of Washington, Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures – wyjazd na 3 miesiące: kurs o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej;

* University of Illinois, Chicago, School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics – wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

* Ohio State University, Department of Slavic and East European Languages and Cultures – wyjazd na 4 miesiące: kurs dotyczący polskiej kultury i polityki w kontekście europejskim prezentujący relacje Polski z Unią Europejską z perspektywy stosunków międzynarodowych, ekonomii, polityki, tożsamości i historii. Proponowana tematyka może dotyczyć również polityki mediów społecznościowych oraz studiów nad diasporą.

Jak ubiegać się o stypendium?

Wniosek o stypendium należy złożyć w formie elektronicznej korzystając z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://fulbright.edu.pl/slavic/

Termin: Nabór wniosków trwa do 10 stycznia 2020r.


Rady dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim
13 listopada 2019
System zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawski
12 listopada 2019
„Edukacja dla przyszłości- jakość kształcenia”- Fundacja Rektorów Polskich
09 maja 2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie zachęcamy  do zapoznania sie z publikacją zatytułowaną „Edukacja dla przyszłości-jakość kształcenia” (praca zbiorowa pod red. Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewski), która jest zbiorem opracowań dotyczących nowego rozumienia jakości kształcenia w kontekście rewolucji technologicznej oraz towarzyszącym jej zmianom społecznym.

Publikacja dostępna jest na stronie Fundacji Rektorów Polskich:

https://www.frp.org.pl/pl/lista-publikacji.html