System zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawski
12 listopada 2019
„Edukacja dla przyszłości- jakość kształcenia”- Fundacja Rektorów Polskich
09 maja 2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie zachęcamy  do zapoznania sie z publikacją zatytułowaną „Edukacja dla przyszłości-jakość kształcenia” (praca zbiorowa pod red. Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewski), która jest zbiorem opracowań dotyczących nowego rozumienia jakości kształcenia w kontekście rewolucji technologicznej oraz towarzyszącym jej zmianom społecznym.

Publikacja dostępna jest na stronie Fundacji Rektorów Polskich:

https://www.frp.org.pl/pl/lista-publikacji.html

 

 


Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów na UW
22 października 2018

W tym roku, po raz drugi, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia organizuje ogólnouczelniane Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów. Badanie ma na celu zebranie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych UW na temat warunków pracy oraz wizerunków Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca rozwoju naukowego i zawodowego. Ankietę on-line można wypełniać od 15 października do 16 listopada po zalogowaniu się do systemu USOSweb.

Wiecej informacji dostepnych jest : https://www.uw.edu.pl/ii-ankieta-pejk-dla-nauczycieli/


Harmonogram działań doskonalących 2018
28 września 2018

Szanowni Państwo

wszystkim Przewodniczącym Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia uprzejmie przypominamy, że 30 października mija termin nadsyłania wypełnionych formularzy Harmonogramów działań doskonalących- Proces dyplomowania 2018.  Obecny formularz jest kontynuacja poprzednich Sprawozdań z oceny własnej.

Poniżej zamiszczamy formularz:

Formularz-Harmonogram-WZZJK-2018.docx (211 pobrań)

Sprawozdanie z oceny własnej 2017
26 września 2018

Uprzejmie informujemy, że opracowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia „Sprawozdanie z oceny własnej 2017. Wykorzystanie wyników badań dot. studentów i absolwentów w konstruowaniu procesu kształcenia oraz projektowanie studenckich praktyk zawodowych” zostało zaakceptowane przez JM Rektora UW dr hab. prof. UW Marcina Pałysa.

Sprawozdanie wraz z rekomendacjami dostępne jest:

[/su_list]

 


Rekomendacje UZZJK 2018
05 kwietnia 2018

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2018 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptował przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  NA PODSTAWIE RAPORTU Z OGÓLNOUNIWERSYTECKIEGO BADANIA REKRUTACYJNEGO (2018).

Rekomendacje-UZZJK-2018.pdf (112 pobrań)