- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Archiwum

System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia obowiązujący do 30 listopada 2019 r.

Zarządzenie nr 39 [1]Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 grudnia 2015 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 76 [2] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia  na wydziałach oraz innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim

Wskazówki i propozycje rozwiązań dotyczące systemu zapewniania i doskonalenia jakości na wydziałach i innych jednostkach kształcących studentów [3]

Zarządzenie nr 40 [4] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 56 [5] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim;

Uchwała nr 149 [6] Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Badania ankietowe na Uniwersytecie Warszawskim:

Zarządzenie nr 41 [7] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia:  UZZJK [8]

Systemy jakościowe jednostek: Jakość w jednostkach [9]

Systemy jakościowe jednostek: WZZJK [10]

Sprawozdania jednostek z oceny własnej jednostek: Sprawozdania jednostek [11]

Harmonogramy jednostek: Harmonogramy jednostek [12]

Opis systemu do listopada 2019: Opis Systemu [13]

Konferencje „Dobre praktyki” 2008-2016: Dobre Praktyki [14]

Akty Prawne: Studia I i II st oraz studia jednolite [15] magisterskie [15]

Akty Prawne: Studia podyplomowe [16]

Akty Prawne: Inne (jakość kadry, ochrona własności intelektualnej itp.) [17]

Organizacja pracy BJK – okres epidemiczny [18]