Archiwum: Akty prawne – Studia I i II st. oraz jednolite magisterskie

Print This Page Print This Page

Uchwała nr 440 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zajęć z wychowania fizycznego

Uchwała nr 373 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwała nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 56 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udziału przedmiotów nie związanych z kierunkiem studiów w programach studiów

Uchwała nr 512 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 513 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie kierunków studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne na UW

Uchwała nr 120 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Uchwała nr 114 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego