- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Archiwum: Akty prawne – Inne (jakość kadry, ochrona własności intelektualnej itp.)

Pismo Prorektora ds. studenckich z dnia 10 kwietnia 2008 r. [1] dot. przedmiotów Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Ochrona własności intelektualnej;

Pismo Prorektora ds. studenckich z dnia 28 kwietnia 2008 r. [2] dot. szkoleń z ochrony własności intelektualnej;

Pismo Prorektora ds. studenckich z dnia 19 maja 2008 r. [3] dot.przedmiotów Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Podstawy własności intelektualnej;

Zarządzenie nr 2 [4] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prac komisji oceniających i trybu dokonywania przez nie ocen okresowych nauczycieli akademickich;

Zarządzenie nr 43 [5] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do studiowania, wspólnych dla wszystkich kierunków studiów tj.: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Podstawy ochrony własności intelektualnej;

Uchwała nr 314 [6] Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.


Biuro Karier

Zarządzenie nr 4 [7] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Biura Zawodowego Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Zarządzenie nr 29 [8]Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego.