Szkoły Doktorskie

Print This Page Print This Page

AKTY PRAWNE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Regulaminy Szkół Doktorskich – podstawa działania szkół, która reguluje również prawa i obowiązki doktorantów

Regulamin Samorządu Doktorantów