Akty Prawne – System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia czerwiec 2007 – listopad 2019

Print This Page Print This Page

Badania ankietowe na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 Rektora UW z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania ankiet oraz opracowania i udostępniania ich wyników oraz w sprawie zmiany zarządzenia nr 24 Rektora UW z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 Rektora UW z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania ankiet oraz opracowania i udostępniania uch wyników.


 Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

KADENCJA 2016-2020

-ZARZĄDZENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
-ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78 Rektora UW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia  na kadencje 2016-2020.

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 października 2016 r w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

KADENCJA 2012-2016

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UW z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UW  z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 marca 2014 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016;

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 19 października 2012 w sprawie powołania UZZJK na kadencję 2012-2016;

KADENCJA 2008-2012

-ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2008–2012
-ZARZĄDZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2008-2012
-ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2008-2012

 


Uchwała nr 392 Senatu UW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie modelu zarządzania Uniwersytet Warszawskim.