Akty Prawne- studia podyplomowe

Print This Page Print This Page

Uchwała nr 66 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 67 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie obsługi studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku o utworzenie studiów podyplomowych.