- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Akty Prawne – studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie

Studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie

 

UWAGA!

UCHWAŁA NR 36 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO [1]z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [2]z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów kształcenia

Formularz wniosku o prowadzenie kierunku studiów; [3]

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [4]z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie wyboru modułów kształcenia w programach studiów

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [5]z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [6]z dnia 18 stycznia 2017 r w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczeń Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS

Uchwała NR 392 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [7] z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie potwierdzania na Uniwersytecie Warszawskim efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

Uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [8]z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów [8] na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [9]z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim  Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu  Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [10]z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [11]z dnia 29 lipca 2008 r. w   sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów przez Uniwersytet Warszawski do innej uczelni w celu realizacji części programów studiów

Uchwała nr 119 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [12] z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej

Uchwała nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [13]z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim