- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Akty Prawne – studia doktoranckie

Studia doktoranckie

1. Akty prawne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego w sprawie studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [1] z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. [2]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. [3]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckick w uczelniach i jednostkach naukowych. [4]

2. Akty prawne Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 175 [5] Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia i planów studiów doktoranckich

Obwieszczenie nr 7 [6] Rektora UW z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.