- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Akty Prawne – Inne (jakość kadry, ochrona własności intelektualnej itp.)

Uchwała nr 254 [1] Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie plagiatów prac dyplomowych oraz nieuczciwego zdawania egzaminów;

Uchwała nr 441 [2]Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów [2] na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 29 [3] Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwała nr 68  [4]Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim


 

Biuro Karier

http://biurokarier.uw.edu.pl/home [5]