Akty Prawne – Inne (jakość kadry, ochrona własności intelektualnej itp.)

Print This Page Print This Page

Uchwała nr 254 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie plagiatów prac dyplomowych oraz nieuczciwego zdawania egzaminów;

Uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwała nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim


 

Biuro Karier

http://biurokarier.uw.edu.pl/home