- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Raporty samooceny dla PKA

Nowe:
16. Raport samooceny [1], ocena programowa na kierunku matematyka I st. i II st. (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
15. Raport samooceny [2], ocena programowa na kierunku informatyka I st. i II st. (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

14. Raport samooceny [3], ocena programowana na kierunku stosunki międzynarodowe I st. i II st. (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

13. Raport Samooceny [4], ocena programowa na kierunku lingwistyka stosowana (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

12. Raport Samooceny [5], ocena programowa na kierunku archeologia I st. i II st. (Wydział Historyczny)

11. Raport Samooceny [6], ocena programowa na kierunku pedagogika-I st, pedagogika-II st. (Wydział Pedagogiczny)

10. Raport Samooceny [7], ocena programowa na kierunku fizyka (Wydział Fizyki)

9. Raport Samooceny [8], ocena programowa na kierunku astronomia (Wydział Fizyki)

8. Raport Samooceny [9], ocena programowa na kierunku chemia (Wydział Chemii UW)

7. Raport samooceny [10], ocena programowa na kierunku historia (Wydział Historyczny)

6. Wydział Biologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunkach:
biologia I st [11], biologia II st [12];
biotechnologia I st [13], biotechnologia II st [14];
ochrona środowiska I st [15], ochrona środowiska II st [16].

5. Wydział Filozofii i Socjologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunku socjologia:
– socjologia_I_stopień [17];
socjologia_II_stopień [18].

4. Wydział Neofilologii UW – raport [19] samooceny [19], ocena programowa na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze.

3. Wydział Nauk Ekonomicznych UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunkach:
ekonomia; [20]
finanse, [21] inwestycje i rachunkowość [21];
informatyka i ekonometria [22].

2. Wydział Zarządzania UW – raport samooceny [23], ocena programowa na kierunku: zarządzanie.

1. Wydział Filozofii i Socjologii UWraport samooceny [24], ocena programowa na kierunku: filozofia I i II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne.