- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

Raporty samooceny dla PKA

1. Wydział Filozofii i Socjologii UWraport samooceny [1], ocena programowa na kierunku: filozofia I i II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne.

2. Wydział Zarządzania UW – raport samooceny [2], ocena programowa na kierunku: zarządzanie.

3. Wydział Nauk Ekonomicznych UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunkach:

– ekonomia; [3]

– finanse, [4] inwestycje i rachunkowość [4];

– informatyka i ekonometria [5].

4. Wydział Neofilologii UW – raport [6] samooceny [6], ocena programowa na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze.

5. Wydział Filozofii i Socjologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunku socjologia:

– socjologia_I_stopień [7];

socjologia_II_stopień [8].

6. Wydział Biologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunkach:

biologia I st [9], biologia II st [10];

biotechnologia I st [11]biotechnologia II st [12];

ochrona środowiska I st [13], ochrona środowiska II st [14].

7. Raport samooceny [15], ocena programowa na kierunku historia (Wydział Historyczny)

8. Raport Samooceny [16], ocena programowa na kierunku chemia (Wydział Chemii UW)

9. Raport Samooceny [17], ocena programowa na kierunku astronomia (Wydział Fizyki)

10. Raport Samooceny [18], ocena programowa na kierunku fizyka (Wydział Fizyki)

11. Raport Samooceny [19], ocena programowa na kierunku pedagogika-I st, pedagogika-II st. (Wydział Pedagogiczny)

12. Raport Samooceny [20], ocena programowa na kierunku archeologia I st. i II st. (Wydział Historyczny)

13. Raport Samooceny [21], ocena programowa na kierunku lingwistyka stosowana (Wydział Lingwistyki Stosowanej)