Raporty samooceny dla PKA

Print This Page Print This Page

Nowy: Raport samooceny, ocena programowa na kierunku geografia, studia I st. i II st. (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych).

17. Raport samooceny, ocena programowa na kierunku prawo, studia jednolite magisterskie, forma stacjonarna i niestacjonarna (Wydział Prawa i Administracji).

16. Raport samooceny, ocena programowa na kierunku matematyka I st. i II st. (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

15. Raport samooceny, ocena programowa na kierunku informatyka I st. i II st. (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

14. Raport samooceny, ocena programowana na kierunku stosunki międzynarodowe I st. i II st. (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

13. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku lingwistyka stosowana (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

12. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku archeologia I st. i II st. (Wydział Historyczny)

11. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku pedagogika-I st, pedagogika-II st. (Wydział Pedagogiczny)

10. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku fizyka (Wydział Fizyki)

9. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku astronomia (Wydział Fizyki)

8. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku chemia (Wydział Chemii UW)

7. Raport samooceny, ocena programowa na kierunku historia (Wydział Historyczny)

6. Wydział Biologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunkach:
biologia I st, biologia II st;
biotechnologia I st, biotechnologia II st;
ochrona środowiska I st, ochrona środowiska II st.

5. Wydział Filozofii i Socjologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunku socjologia:
– socjologia_I_stopień;
socjologia_II_stopień.

4. Wydział Neofilologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze.

3. Wydział Nauk Ekonomicznych UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunkach:
ekonomia;
finanse, inwestycje i rachunkowość;
informatyka i ekonometria.

2. Wydział Zarządzania UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunku: zarządzanie.

1. Wydział Filozofii i Socjologii UWraport samooceny, ocena programowa na kierunku: filozofia I i II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne.