Raporty samooceny dla PKA

Print This Page Print This Page

1. Wydział Filozofii i Socjologii UW raport samooceny, ocena programowa na kierunku: filozofia I i II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne.

2. Wydział Zarządzania UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunku: zarządzanie.

3. Wydział Nauk Ekonomicznych UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunkach:
ekonomia;
finanse, inwestycje i rachunkowość;
informatyka i ekonometria.

4. Wydział Neofilologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze.

5. Wydział Filozofii i Socjologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunku socjologia:
– socjologia_I_stopień;
socjologia_II_stopień.

6. Wydział Biologii UW – raport samooceny, ocena programowa na kierunkach:
biologia I st, biologia II st;
biotechnologia I stbiotechnologia II st;
ochrona środowiska I st, ochrona środowiska II st.

7. Raport samooceny, ocena programowa na kierunku historia (Wydział Historyczny)

8. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku chemia (Wydział Chemii UW)

9. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku astronomia (Wydział Fizyki)

10. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku fizyka (Wydział Fizyki)

11. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku pedagogika-I st, pedagogika-II st. (Wydział Pedagogiczny)

12. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku archeologia I st. i II st. (Wydział Historyczny)

13. Raport Samooceny, ocena programowa na kierunku lingwistyka stosowana (Wydział Lingwistyki Stosowanej)
Nowy:
14. Raport samooceny, ocena programowana na kierunku stosunki międzynarodowe I st. i II st. (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)