Zespół ds. Kształcenia Nauczycieli

 

ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 marca 2014 w sprawie powołania Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2012-2016.

 

ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 18 sierpnia 2015 r  w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 42 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.