Wydziałowe Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia 2008-2012

 

Lista Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia w kadencji 2008 - 2012 (w formacie pdf)

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego