Wydziałowe Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia

  


 LISTA WYDZIAŁOWYCH ZESPOŁÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W KADENCJI 2016-2020

 

 

ZARZĄDZENIE NR 76 REKTORA UW Z DNIA 4 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIAŁACH ORAZ INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH STUDIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM. 

Uzupełnieniem tego dokumentu są:

WSKAZÓWKI I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIAŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH KSZTAŁCĄCYCH STUDENTÓW.