Skład UZZJK w kadencji 2016-2020

 

 Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwerystetu Warszawskiego z dnia 27 października2016 r w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

 

Przewodnicząca:  

1)        dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Wydział Historyczny;

Członkowie:

2)        dr Grażyna Czetwertyńska – Wydział „Artes Liberales”;

3)        dr hab. Anna Jaroszewska – Wydział Neofilologii;

4)        dr Piotr Kroll – Wydział Historyczny;

5)        dr Jan Kwapisz – Wydział Polonistyki;

6)        dr hab. Marta Lackowska – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;

7)        dr Iwona Pugacewicz – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;

8)        dr Anna Rosner – Wydział Prawa i Administracji;

9)        dr hab. Krzysztof Szewior – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

10)     dr hab. Agnieszka Więckowska – Wydział Chemii;

11)   Anna Krupa – przedstawicielka studentów;

12)   Roger Pietrzak – przedstawiciel studentów;

13)   mgr Michał Goszczyński- przedstawiciel doktorantów

Stali goście:

1)        dr Izabella Bednarczyk-Bochenek – Dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji;

2)    dr Mikołaj Jasiński- Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego