Archiwum protokołów z posiedzeń UZZJK

 

Harmonogram spotkań Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2014/2015:

 • 23.10.2014 r.

Protokół  z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 23.10.2014 r.

 • 20.11.2014 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia  w dniu 20.11.2014 r.

 • 22.01.2015 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia  w dniu 22.01.2015 r.

 • 26.03.2015 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 26.03.2015 r.

 • 14.05.2015 r.

 Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 14.05.2015 r.


 

Harmonogram spotkań Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2013/2014:

 • 24.10.2013 r.

-Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 24.10.2013r.

-Prezentacja "Budowa systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim-kolejny etap (2013/2-14)"

 • 14.11.2013 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 14.11.2013 r.

 • 12.12.2013 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 12.12.2013 r.

 • 16.01.2014 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 16.01.2014 r.

 • 20.03.2014 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 20.03.2014 r

 • 10.04.2014 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 10.04.2014 r

 • 15.05.2014 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 15.05.2014 r.

 


Harmonogram spotkań Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2012/2013:

 • 13.11.2012 r.

 - Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 13.11.2012 r.

 • 18.12.2012 r.

- Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 18.12.2012 r.

 • 15.01.2013 r.

-Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 15.01.2013 r.

 • 19.02.2013 r.

-Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 19.02.2013 r.

 • 23.04.2013 r.

-Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 23.04.2013 r.

Prezentacja "Źródła danych w pogłębionym studium karier absolwentów UW"

 • 07.05.2013 r.

 -Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 07.05.2013 r.

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego