Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

 Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwerystetu Warszawskiego z dnia 27 października2016 r w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

-ZRZADZENIE NR 3 REKTORA UW z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UW z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016.

- Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.

- Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zamiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.

-Zarządzenie nr 63 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016.

-Zarządzenie nr 69 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016.

 

 

Harmonogram spotkań Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickicm 2016/2017:

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 14.11.2016 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 12.12.2016 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 16.01.2017 r.

 

 


 

 Harmonogram spotkań Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016:

Protokół  z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 22.10.2015 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia  w dniu 26.11.2015 r.

Prezentacja: Nowelizacja wewnątrzuniwersyteckich aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania i doskonalenia jakości na wydziałach i w innych jednostkach kształcących studentów

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 21.01.2016 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 31.03.2016 r.

Protokół z posiedzenia Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 12.05.2016 r.