Sprawozdania z oceny własnej jednostek UW-2013 r.

 

Sprawozdanie z oceny własnej -

działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia kształcenia odnoszące się do wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w powiązaniu z misją i strategią Uniwersytetu i jego jednostek (2013)

 

Wydział "Artes Liberales"

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Historyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Neofilologii

Wydział Orientalistyczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Zarządzania

Instytut Ameryk i Europy

Centrum Europejskie

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Szkoła Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego