Harmonogram przygotowywania sprawozdań z oceny własnej 2012-2016

 

- 2012/ 2013 - wydziałowe systemy  zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w powiązaniu z misją i strategią UW i jego jednostek

- 2013/ 2014 - walidacja efektów kształcenia uzyskanych w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

- 2014/ 2015- działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w obszarach nie objętych  do tej pory sprawozdaniami (środki wsparcia dla studentów, publiczny dostęp do informacji o kształceniu, jakości kształcenia w jednostce)

- 2015/ 2016- stopień przygotowania do ewaluacji instytucjonalnej EUA

 

 

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego