Sprawozdania z oceny własnej

 

  • Sprawozdanie z oceny własnej- monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz publikowanie informacji na temat kształcenia (2015)
  • Sprawozdanie z oceny własnej - doświdczenia jednostke w uznawaniu efektów uczenia się osiągniętych poza edukacją formalną (2014)
  • Sprawozdanie z oceny własnej - działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia odnoszące się do wewnętrznych systemów zapewniania i dokonalenia jakości kształcenia w powiązaniu z misją i strategią Uniwersytetu i jego jednostek (2013)
  • Sprawozdanie z oceny własnej- działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia dotyczące projektowania misji i strategii jednostek organizacyjnych UW w powiązaniu z misją i strategią UW (2012)
  • Sprawozdanie z oceny własnej - działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia związane z zasadami zepewnienia i doskonalenia jakości kadry dydaktycznej (2011)
  • Sprawozdanie z oceny własnej - działania na rzacz zapewnienia i dokonalenia jakości kształcenia związane z zasadami oceniania studentów oraz funkcjonowania systemu USOS (2010)
  • Sprawozdanie z oceny własnej - działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w dziedzinie programów nauczania i ich efektów (2009)

Formularze sprawozdań z oceny własnej:  2016, 20152014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

dalej do:

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego