Przegląd dokumentów uniwersyteckich dotyczących jakości kształcenia

 

A. System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

-ZARZĄDZENIE NR 39  REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 15 grudnia 2015 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim

-Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia  na wydziałach oraz innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim

WSKAZÓWKI I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAPEWANIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI NA WYDZIAŁACH I W INNYCH JENDOSTKACH KSZTAŁCĄCYCH STUDENTÓW. (Nowelizacja 21.12.2015r.)

--ZARZĄDZENIE NR 40 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

-Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim;

-UCHWAŁA NR 149 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr 240 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim


Badania ankietowe na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim

-ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

-ZARZĄDZENIE NR 47 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 Rektora UW z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania ankiet oraz opracowania i udostępniania ich wyników oraz w sprawie zmiany zarządzenia nr 24 Rektora UW z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zmainy zarządzenia nr 12 Rektora UW z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania ankiet oraz opracowania i udostępniania uch wyników.


 Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

- Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78 Rektora UW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia  na kadencje 2016-2020.

-Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwerystetu Warszawskiego z dnia 27 października 2016 r w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

-ZRZADZENIE NR 3 REKTORA Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UW z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UW  z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016 

-Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 marca 2014 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016

-Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zarządzeniu nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016;

--Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 19 października 2012 w sprawie powołania UZZJK na kadencję 2012-2016;

 
-wzory formularzy do sprawozdań z oceny własne jednostki w latach

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

-Uchwała nr 392 Senatu UW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie modelu zarządzania Uniwersytet Warszawskim.

 

 B. Studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie

 

UWAGA!

 UCHWAŁA NR 36 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia.

-Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów kształcenia


-Formularz wniosku o prowadzenie kierunku studiów;

 

-Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie wyboru modułów kształcenia w programach studiów.

-Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów.

-Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2017 r w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczeń Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiagnięć- ECTS

 


-Uchwała nr 440 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zajęć z wychowania fizycznego

- Uchwała nr 373 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim.

-Uchwała nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim  Systemie Obsługi Studiów ( USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu  Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckiem Katalogu Przedmiotów zamieszczonych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji PUnktów ( ECTS)

-Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 lipca 2008 r. w   sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów przez Uniwersytet Warszawski do innej uczelni w celu realizacji części programów studiów;

-Uchwała nr 56 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udziału przedmiotów nie związanych z kierunkiem studiów w programach studiów;

-Uchwała nr 119 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej;

-
Uchwała nr 512 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim;

-Uchwała nr 513 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie kierunków studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne na UW;


-
Uchwała nr 120 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

-Uchwała nr 114 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego

 

C.  Studia podyplomowe

NOWOŚĆ:

-Uchwała nr 66 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

-Uchwała nr 67 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

-Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie obsługi studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

 Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku o utworzenie studiów podyplomowych

 

- Uchwała nr 344 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

-Uchwała nr 317 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 563 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania planów i programów studiów podyplomowych.

-Uchwała nr 563 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania planów i programów studiów podyplomowych;

- Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim;

- Obwieszczenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 76 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim;

- Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie sprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim;

 

D. Studia doktoranckie

 

1. Akty prawne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego w sprawie studiów doktoranckich

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktorankich i stypendiów doktoranckich.

-Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia sprawie kształcenia na studiach doktoranckick w uczelniach i jednostkach naukowych.

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckick w uczelniach i jednostkach naukowych.

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckick w uczelniach i jednostkach naukowych.

2. Akty prawne Uniwersytetu Warszawskiego

-Uchwała nr 175 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia i planów studiów doktoranckich;

-Obwieszczenie nr 7 Rektora UW z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

 

E. Pomoc materialna dla studentów

-Wszystkie uchwały i regulaminy dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

 

F. Inne (jakość kadry, ochrona własności intelektualnej itp.)

-Uchwała nr 254 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie plagiatów prac dyplomowych oraz nieuczciwego zdawania egzaminów;

-Pismo Prorektora ds. studenckich z dnia 10 kwietnia 2008 r. dot. przedmiotów Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Ochrona własności intelektualnej;

-Pismo Prorektora ds. studenckich z dnia 28 kwietnia 2008 r. dot. szkoleń z ochrony własności intelektualnej;

-Pismo Prorektora ds. studenckich z dnia 19 maja 2008 r. dot.przedmiotów Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Podstawy własności intelektualnej;

-Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prac komisji oceniających i trybu dokonywania przez nie ocen okresowych nauczycieli akademickich;

-Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do studiowania, wspólnych dla wszystkich kierunków studiów tj.: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Podstawy ochrony własności intelektulanej;

-Uchwała nr 314 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

-Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

 G. Biuro Karier

- Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Biura Zawodowego Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

-Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego.