Projekt PASCL

 

 

PASCL (Peer Assessment of Student Centred Learning) to projekt  wspierany przez Komisję Europejską i Lifelong Learning Programme. W skład konsorcjum projektu wchodzi ESU (European Students Union), UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe), Uniwersytet Jyväskylä, CEU (Central European University), Melius oraz Knowledge Innovation Centre.

Czym jest SCL?

Najważniejszym celem projektu PASCL jest wsparcie uczelni wyższych we wdrażaniu strategii opierającej się na kształceniu  skoncentrowanym na studentach tzw. SCL (Student Centred Learning).

“Student-Centred  Learning  represents both a mindset and a culture within a given higher education institution and is a learning approach which is broadly related to, and supported by, constructivist theories of learning. It is characterised by innovative methods of teaching which aim to promote learning in communication with teachers and other learners and which take students seriously as active participants in their own learning, fostering transferable skills such as problem solving, critical thinking and reflective thinking”

Więcej informacji nt. tego czym jest SCL można przeczytać w polskim opracowaniu przygotowanym przez Justynę BugajKształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning (SCL): co się za tym kryje?

Ponadto zachęcamy również do lektury opracowań projektowych, znajdującyh sie na stronie pascl.eu:

Student Centred Learning Toolkit developed by ESU and Education International

Student Centered Learning: An Insight Into Theory And Practice developed by ESU and Education International

Survey Analysis Time for  Student Centred Learning developed by ESU and Education International

 

Działania związane z projektem:

W dniach 15-18 lutego 2015 r. w Budapeszcie, w ramach projektu PASCL odbyło się szkolenie PASCL Training of Peer Assessment Teams in Student Centred Learning dla przedstawicieli europejskich uczelni wyższych. Uniwersytet Warszawski reprezentował Przewodniczący Komisji Dydaktycznej ZSS UW oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele ponad dziesięciu uczelni wyższych w Europie m.in. z Mariboru, Lizbony, Brukseli, Rygi, Krajowa, Timisoary i Kopenhagi oraz reprezentanci konsorcjum.  Gospodarzem szkolenia było Central European University.

Podczas szkolenia omówiono m.in. podstawowe założenia i wyzwania stojące przed SCL, problemy uczelni wyższych w kontekście poprawy jakości kształcenia oraz przygotowano projekt partnerskich wizytacji na uczelniach. Uniwersytet Warszawski wraz z Uniwersytetem Nova w Lizbonie zaproszone zostały do udziału w pilotażowej wizytacji przygotowanej przez ekspertów PASCL.

Nalezy podkreślić, że nadrzędnym celem partnerskiej wizytacji jest nie tyle sprawdzenie jak dana uczelnia realizuje założenia Student Centred Learning, ale przede wszystkim rzeczowe wsparcie i doradztwo

Wizytacja na Uniwersytecie Warszawskim miała miejsce w dniach 28-29 kwietnia 2015 r.