Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną- Procedura PEU/RPL

 

 

Zarządzenie nr 10 Rektora UW z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących rekrutacji na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2018/2019.


 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że została juz uruchomiona strona poświęcona procedurze potwierdzania efektów uczenia się- www.peu.uw.edu.pl


 

Uchwała nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Zarządzenie nr 31 Rektora UW z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących rekrutacji na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickicm 2017/2018

 


 UWAGA!

PREZENTACJE ZE SZKOLEŃ Z POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIE NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

1. SZKOLENIE DLA WYDZIAŁOWYCH DORADCÓW DS POWTERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ-

2. SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI WERYFIKUJĄCYCH

 

 


UWAGA!- SZKOLENIA Z POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami Biuro ds. Jakości Kształcenia we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW organizuje seminarium szkoleniowe dotyczące zagadnień związanych potwierdzaniem efektów uczenia się na UW.

Zaplanowaliśmy trzy edycje spotkań warsztatowych dedykowanych wydziałowym doradcom ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz trzy edycje warsztatów dedykowanych członkom wydziałowych Komisji Weryfikujących.

I.  WARSZTATY DLA WYDZIAŁOWYCH DORADCÓW DS POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Spotkania odbędą się 29 lutego, 7 marca i 14 marca.

Miejsca spotkań:

29 lutego – Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego;

7 marca – sala nr 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW, Kampus Centralny, Mały Dziedziniec;

14 marca – Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego

Program seminarium:

8.30 – 9.00 rejestracja;

9.00 – 9.15 powitanie

9.15 – 10.00 wprowadzenie do zagadnienia potwierdzania efektów uczenia się na UW (Zalecenia Unii Europejskiej, Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uchwała nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r, w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną na Uniwersytecie Warszawskim) – mgr Agata Wroczyńska BJK UW;

10.00 –11.30 zagadnienia dotyczące metody portfolio – dr Michał Mizera, Wydział Artes Liberales

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45 – 14.45  narzędzia pracy doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się – Jolanta Porębska, członek Grupy Ekspertów w Programie Doskonalenia Kadry Akademickiej w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet”

 

II. WARSZTATY DLA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI WERYFIKUJĄCYCH

Spotkania odbędą się 1 marca, 10 marca oraz 15 marca.

Miejsce spotkań: sala nr 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW, Kampus Centralny, Mały Dziedziniec;

Program seminarium

8.30 – 9.00 rejestracja;

9.00 – 9.15 powitanie;

9.15 – 10.00 wprowadzenie do zagadnienia potwierdzania efektów uczenia się na UW (Zalecenia Unii Europejskiej, Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uchwała nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r, w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną na Uniwersytecie Warszawskim) – mgr Agata Wroczyńska BJK UW;

10.00 - 12.15 Ocena efektów uczenia się – optymalne metody i narzędzia weryfikacji efektów uczenia się ;

12.15 – 12.45 przerwa kawowa;

12.45 – 15.00  certyfikacja efektów uczenia się. Podsumowanie.

Warsztaty prowadzić będzie dr inż. Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka.

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY  PROSIMY O REJESTRACJE  DO 19 LUTEGO NA ADRES bjk@adm.uw.edu.pl


 

25.10.2013 r.

Zapraszamy do zapoznania sie z rezultatami projektu  "Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (Recognition of Prior Learning)".  Jednym z partnerów projektu był m.in. Uniwersytet Jagielloński.

Strona Projektu: http://www.u-rpl.eu/

Publikacje:

1. Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) w szkolnictwie wyższym- wyzwania projektowania systemu:

http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2013/10/URPL_Publikacija_PL_web2.pdf

2. Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną ( RPL). Przewodnik dla Kandydatów: http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2013/10/RPL-Przewodnik-dla-Kandydat%C3%B3w.pdf

3. Jak zbudować i prowadzić centrum RPL w uczelni?

http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2013/10/Jak-zbudowa%C4%87-i-prowadzi%C4%87-centrum-RPL-w-uczelni.pdf

dalej do:

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego