Linki

Użyteczne linki związane z jakością kształcenia

Polska Komisja Akredytacyjna

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

European Association for Quality Assurance

Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Stowarzyszenie Fundacji Menadżerskiej (rankingi MBA)

Fundacja Rektorów Polskich

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Komisja Europejska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Polski Portal Edukacyjny

Strona Programu Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Glosariusz polsko – angielski

Fundusz stypendialno – szkoleniowy

Rankingi Szkół Wyższych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE


Internetowe Prawo w Oświacie - strona z aktami prawnymi dotyczącymi edukacji

Systemy edukacji w innych krajach

Systemy edukacji w Europie