Komisje Rektorskie

Wykaz jednostek UW, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że wykaz jednostek, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego jest dostępny po d adresem: http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf
 
Informacje dotyczące jednostek UW znajdują się na str. 17 tego dokumentu. Wszystkie jednostki, które nie znajdują się w wykazie, nie posiadają uprawnień habilitacyjnych.
 

Jednostki UW nadające stopień dr hab. [pobierz]

Spotkanie inicjujące prace Komisji Rektorskich ds. oceny programów kształcenia - prezentacja.

Kryteria oceny programów kształcenia w zakresie ich zgodności z Uchwałą nr 405 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - pobierz

Komisje ds. weryfikacji programów kształcenia: