2016

9 Konferencja z cyklu Dobre Praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim ( 2016).  Funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskimw  w przededniu nowych wyzwań.

PROGRAM DOBRYCH PRAKTYK 2016

Prezentacje:

1. Paweł Stępień, Agata Wroczyńska

O mozliwościach wynikających z uwzględnienia piatego poziomu w Polskiej Ramie Kwalifikacji

2. Michał Goszczyński

Planowana platforma " Zdolni doktoranci dla zdolnych studentów"

3. Paweł Kozłowski

Czym jest e-Portfolio?

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego