2015

8. Konferencję

z cyklu

DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2015)

Kształcenie w językach obcych

PROGRAM

Prezentacje:

1. Bilingual education: Graduate Programme in Teaching Englisg to Young Learners (Magdalena Szpotowicz, Katarzyna Brzosko-Barratt)

2. International University. Europejski repertuar dobrych praktyk na zajęciach akademickich w językach obcych (Danuta Romaniuk)

3. Nie tylko kompetencje językowe. Dobre praktyki SzJO we wspomaganiu kształcenia językowego (Mirosłwa Wojciechowska-Szepczyńska, Andrzej Dąbrowski)

4. The importance of course quality monitoring: the example of course evaluations at WISP (  Wouter de Raad)

5. Biologia po angielsku. Znaczenie grupy docelowej na przykładnie zajęć dla studentów makrokierunku Zarządzanie Środowiskiem oraz kursów przygotowawczych dla licealistów z Arabii Saudyjskiej ( Monika Mętrak)

6. Geoinformatics and remote sensing na kierunku Geografia WGiSR (Bogdan Zagajeski)

7. Studenckich słów kilka o nauce w językach obcych (Walery Stasiak)

8. Konsekwencje przyjęcia nowej redakcji Standards and Guidelines for Quality Assurance ( ESG 2015) dla systemu zapewniania jakości kształcenie na UW (Paweł Stępień, Agata Wroczyńska)

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego